Veel belangstelling voor processie Maria van Sevenwouden door Bolsward

Een lange stoet van misdienaars, priesters en deelnemers trok zondagmiddag door Bolsward.

Het was vandaag 500 jaar geleden dat er voor het eerst melding werd gemaakt van een mirakel dat verbonden is met het Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden beeld welke in de Sint Franciscuskerk staat.

Als eerste was er in de ochtend een pontificale hoogmis in kerk en om half drie startte vanuit dezelfde kerk een processie door de binnenstad. Zowel in de stoet van deelnemers als langs de kant was veel belangstelling voor deze indrukwekkende wandelende gebedsviering.

Op het Marktplein speelde Omke Romke Ave Maria en op het Hoog Bolwerk zong het Bolswarder Shantykoor Skomjend Wiid. Zowel de deelnemers als toeschouwers spraken over een indrukwekkend gebeuren.Foto’s Petra Kroon 

Foto’s Tonnie Siemonsma