Veel acties voor Voedselbank Bolsward

Bolsward – In de afgelopen periode is er veel actie geweest voor de Voedselbank Bolsward, werkzaam in de stad Bolsward, de gemeente Littenseradiel en de vroegere gemeente Wûnseradiel.

De winkelactie bij Jumbo Kooistra te Bolsward leverde maar liefst 40 volle kratten aan producten op. Een anonieme gulle gever stelde ruim honderd zakken pepernoten ter beschikking, welke een plezierige aanvulling vormden in deze Sinterklaastijd. Deze laatste winkelactie van 2014 was in allerlei opzichten geslaagd. Niet alleen door de opbrengst, maar ook door de medewerking van Jumbo Kooistra, de elf vrijwilligers en de organisatie rondom de afvoer van de goederen naar het depot van de Voedselbank. Voor 2015 staan er opnieuw een zestal winkelacties op het programma.

Daarnaast werd in verschillende kerken en dorpen een inzameling en collectes gehouden. Meestal in het kader van de Dankdag voor gewas, arbeid en zorg. Zo werden in Exmorra/Allingawier; Wommels/Hidaard, Parrega/Hieslum, Tjerkwerd/Dedgum en Kimswerd/Arum acties gevoerd voor de Voedselbank Bolsward. Deze acties zorgden voor goed gevulde pakketten voor de 60 cliënten van de Voedselbank Bolsward.
In Easterein werd een huis-aan-huis actie gehouden. Nadat op elk adres een flyer was gebracht gingen leden van de jeugdclub met kruiwagens de deuren langs om de producten te verzamelen.

Voor de vrijwilligers van de Voedselbank leverden al deze acties een flinke klus op in het depot, want alle spullen, die buiten de actie in de supermarkten om worden ingezameld, moesten worden gecontroleerd op houdbaarheidsdatum.

Zaterdag volgt wederom actie voor de voedselbank. Dan is er een muziekfeest in de Wijnberg, een initiatief van Tanja van der Meij die vond dat er iets gedaan moest worden voor de voedselbank.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.