Van Wad tot Stad gaat door

Franeker – Van Wad tot Stad gaat door op de ingeslagen weg. In tegenstelling tot wat berichten suggereren, is de weekkrant volop bezig met de koers van de komende jaren. De bedrijfsvoering is volkomen gezond.

De berichten over verkoop van de verschillende Twijnstra beheer BV-aandelen staan daar los van. Wel is duidelijk dat de BV te maken heeft met de gevolgen van de naweeën van een vervelende vechtscheiding van eigenaar Jaap Twijnstra, die al 6 jaar voortduurt. Daarom staat de BV Public Eye, uitgever van Van Wad tot Stad, naast de andere BV’s te koop.

Het team van Sybe Joostema, Kees-Jan Glashouwer, Sjoukje Halma-Pijpker en Chris Alkema zet haar werkzaamheden gewoon voort. Klanten en lezers kunnen op de krant blijven rekenen. De krant gaat niet de gevolgen van die scheiding ondervinden.