Vakanties voor gezinnen in langdurige armoede

Súdwest-Fryslân krijgt geld van de regering om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Vanaf 2017 ontvangt de gemeente jaarlijks € 403.000. Dit is extra geld en wordt bovenop het bestaande beleid ingezet.

De gemeente heeft ouders en kinderen uit minimagezinnen gevraagd waaraan dit extra geld het beste kan worden besteed. Ook zijn gesprekken gevoerd met scholen, kinderopvang, Stichting Leergeld, jeugdzorg, GGD, gebiedsteams, cliëntenraad WWB, Wmo-platform en leden van de initiatiefgroep armoede.

Wethouder Stella van Gent sprak zelf met “de grootste deskundigen op dit gebied”, vertelt ze. “Dat zijn de kinderen zelf. Uit deze waardevolle gesprekken met kinderen en hun ouders kwam de behoefte aan vakantie met stip op één naar voren. Ze snakken er naar om even te ‘ontsnappen’ uit het dagelijkse stressvolle bestaan.”

Daarom besteedt de gemeente een deel van het geld aan vakanties voor gezinnen in langdurige armoede. “Dat is best bijzonder. Ik ken geen andere gemeenten in Nederland die dit doen”, zegt de wethouder.

Waar geeft Súdwest-Fryslân het extra geld aan uit?
Vakanties voor gezinnen in langdurige armoede.
Reiskosten naar het voortgezet onderwijs voor kinderen die meer dan 11 kilometer van school wonen.
Geld om acute problemen als gevolg van armoede snel te kunnen oplossen.
Stimuleren van jeugdactiviteiten in de wijk of buurt.

De plannen worden in juli voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op www.sudwestfryslan.nl/hulpbijlaaginkomen staan alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.