Vacature leden lokale Wmo-adviesraad Bolsward en omstreken

In verband met het vertrek van enkele leden zoekt de lokale Wmo-adviesraad Bolsward e.o. per direct twee nieuwe leden, waaronder een secretaris

De adviesraad is op zoek naar mensen die:
• sociaal en maatschappelijk betrokken zijn
• beschikken over inlevingsvermogen
• goed kunnen luisteren en overleggen
• effectief willen en kunnen samenwerken met andere lokale Wmo adviesraden en het Platform
• inzicht hebben in het (brede) terrein van Wmo en Jeugdwet en de daarmee verbonden verschillende doelgroepen
• communicatief vaardig zijn
• oplossingsgericht kunnen denken en handelen

De 4 lokale Wmo-adviesraden, verenigd in het Wmo-platform Súdwest Fryslân, zijn het officiële adviesorgaan van de gemeente Súdwest Fryslân over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Door actief op zoek te gaan naar ervaringen van inwoners met de uitrvoering van de Wmo en de Jeugdwet proberen we deze adviezen zo goed mogelijk te onderbouwen met geluiden uit de praktijk.

Nadere informatie over de Wmo-raden en het Wmo-platform is te vinden op www.wmoplatformswf.nl.
De lokale Wmo-raad Bolsward e.o. werkt nauw samen met het Gebiedsteam Bolsward e.o. Hiertoe behoren naast Bolsward de dorpen Kimswerd, Arum, Lollum-Waaxens, Pingjum, Zurich, Witmarsum, Schettens-Longerhouw, Burgwerd, Hartwerd, Hichtum, Nijland, Tjalhuizum, Folsgeare, Wolsum, Blauwhuis, Greonterp, Abbega, Westhem.

Inlichtingen
Inlichtingen over de functie als Wmo-raadslid en over de lokale Wmo-raad Bolsward e.o. kunt u inwinnen bij de secretaris Marijke Baarda, " target="_blank">via de mail:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *