Update Ut ferskil tussen un groenteboer en un visboer (ingezonden)

Haree  burgemeester en wethouders, ik hef un fraag an jim. Fanaf 1 augustus komt Bas, de groenteboer, niet meer op Plein 1455 in oos Stadsie om sien spullen te ferkoopen en dat fiene un soot Bolsertus sonde. Hij het altied lekker spul en ut is niet te duur. En dear houwe wij in Bolsert wel fan.

Folgens ut gemeentelijke beleid su hij oppe donderdagmarkt mutte komme te staan en  maan hij niet meer los op uut plein sien spullen ferkoopen. Tja as jim dat fiene is dat suh en dat mut dat suh weese maar ut is sonde!

Maar dan hef ik wel un fraag an jim. Hoe sit dan dan met de visboer die elke vrijdag sien vis ferkoopt op datselde Plein 1455. Wat is ut ferskil tussen een visboer en un groenteboer? Of mut Bielsma met sien lekkerbekjes ok naar un ander plekje tu en wete wij dat nog niet?

Nou skient ut suh te weesen dat as jou un visser fraage naar de maat fan de gevongen vis hij altied un andere maat angeeft as de werkelijke maat. Folgens mij doene jim dat nou ok en meete jim in dit gefal ok met twee maten. Maar wij binne oose maat Bas wel mooi kwiet!

Bin heul beneid naar wat jim antwoord is en of jim dat met een strak “lekker” bekje kenne uutlegge!

Groeten fan Un Oliekoek die ut niet begriept

(naam en adres bekent bij de redactie)

Update:

In de beleidsnota Ambulante Handel staat het volgende over het verschil tussen een visboer en een groente boer. (bladzijde 7)

Indien marktvorming niet haalbaar is, is versnippering van standplaatsen ongewenst. Het beleid is er op gericht de inname van standplaatsen ook dan te bundelen op een bepaald dagdeel. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk als het gaat om standplaatsen met mobiele verkoopwagens waarin eetwaren ter plaatse worden bereid voor directe consumptie (zoals snacks en vis). Daarbij dient uiteraard wel te worden voldaan aan de toetsingscriteria die in paragraaf 3.5 worden geconcretiseerd. Ook moeten deze standplaatsen passen binnen de Detailhandelstructuurvisie.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.