Uitbreiding Dorpshuis Hichtum

 Het dorpshuis Ús Gerak in Hichtum is het afgelopen jaar spectaculair uitgebreid, voorheen had de zaal een vloeroppervlak van 45 vierkante meter nu ruim 85.

Het gebouw van 1993 voldeed niet meer aan de eisen van nu, de ruimte was te klein voor de verschillende verenigingen en er moesten voorzieningen komen om aan de geluidsnormen te voldoen. Destijds was er al door de voormalige gemeente Wûnseradiel geld gereserveerd om het gebouw op te knappen.

De helft van de kosten is opgebracht door de gemeente Súdwest-Fryslân en door de provincie Fryslân. Ook verschillende sponsoren hebben een duit in het zakje gedaan: het Oranje Fonds, VSBfonds, P.W.Janssen’s Friesche Stichting, Fonds Bolsward Dronrijp, RABO Coöperatiefonds. Het bedrijfsleven heeft tevens bijgedragen tot het realiseren van de uitbreiding: P. van Zuiden Tjerkwerd, v.d. Weerd Installatietechniek Franeker, R.A.Bos Timmerwerk Bolsward, H.J.Bos Leanwurk Waaksens, De Boer Woninginrichting Bolsward.

Op de laatste maar zeker niet de minste plaats is er door verschillende inwoners van Hichtum veel werk verricht en ook een financiële bijdrage geleverd. De uitbreiding is voor het grootste deel eind vorig jaar uitgevoerd, nu alles is afgerond kunnen de verenigingen weer volop van het gebouw gebruik maken. De feestelijke opening op 12 september a.s zal worden verricht door de heer drs H.H. Apotheker, burgemeester van Súdwest-Fryslân.

 

oude situatie

(oude situatie)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.