Tweede interkerkelijke praisavond Bolsward

Zaterdag 15 oktober organiseren de Bolswardse kerken voor de tweede maal BoalsertPraise. Dit keer is plaats van samenkomst De Gasthuiskerk. Een vanuit de verschillende kerken speciaal samengestelde gelegenheidsband zal de avond begeleiden die als thema ‘To get there’ heeft gekregen.

Wie deze titel, to get there’ snel uitspreekt hoort ‘together’ meeklinken. Samenkomen om met Gods hulp samen te staan voor het welzijn van de mensen in onze stad. Niet toevallig valt de gekozen datum samen met het weekend waarin vanwege de Internationale Dag van de Armoede stil wordt gestaan bij het armoedevraagstuk dicht bij huis. Samen de Heer loven en prijzen kan niet los staan van daadwerkelijke betrokkenheid op de samenleving. Terwijl de kerken in Bolsward zich verenigen in gebed en lofprijzing weten ze zich ook met elkaar verbonden in het diaconaal platform. Hand in hand wordt gezocht de liefde van God voor mensen concreet te maken.

Deze Praise-avond volgt een half jaar na de eerste BoalsertPraise in de Sint Franciscuskerk. Het succes van toen zette aan om het niet bij een keer te laten, maar ook op dit vlak de handen ineen te blijven slaan. Het voornemen is om een aantal maal per jaar op deze wijze samen te komen, samen biddend voor de stad.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *