Twee uitvallers step Elfstedentocht (video)

De 27e editie van de step Elfstedentocht is succesvol verlopen. Ondanks de warmte bleken de meeste steppers goed bestand tegen de warmte.

Maar er waren ook een flink aantal steppers die te weinig dronken en het daardoor wel moeilijk kregen. Er moest na de finsih een stepper naar het ziekenhuis vervoert worden nadat hij na de finish niet goed werd, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van uitdroging.  De laatste stepper die aankwam was de Bolswarder Tjalling van der Schaaf. Hij kwam om 19.30 uur over de streep. Veel publiek bleef wachten om hem over de streep te applaudisseren. Hij stapte zaterdagavond zonder een kilometer voorbereiding op de step om geld in te zamelen voor Kika. Morgen stapt hij wederom onvoorbereid op de fiets. Wederom om geld in te zamelen voor Kika. (Foto Tonnie Siemonsma. Meer stepfoto’s


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *