Twee ton extra voor onkruidbestrijding

Er is dit jaar twee ton extra beschikbaar om het onkruid op verhardingen in de gemeente Súdwest-Fryslân te bestrijden.

Vorig jaar werd de heetwatermachine alleen in de stadscentra en enkele dorpen ingezet. Nu komen de stoepen en goten in alle wijken en dorpen daarbij.

Onkruid te lijf met heet water

Sinds 2016 is het verboden om onkruid op verhardingen (stoepen en goten) te bestrijden met chemische middelen. Het afgelopen jaar heeft de gemeente al heetwatermachines en borstelmachines ingezet om het onkruid te bestrijden. De heetwatermachines gingen bij de zes stadscentra en vijftien historische dorpskernen langs.

Dit jaar is er twee ton extra beschikbaar voor onkruidbeheer. Daardoor kan de gemeente het onkruid op de stoepen en in goten nu in alle wijken en dorpen bestrijden. Wethouder Durk Stoker: “Ik bin hjir hiel wiis mei, want sa kinne wy ús wenomjouwing wer op oarder krije.”

De heetwatermachines worden ingezet door De Groenvoorziener uit Bolsward en BTL uit Heerenveen. Zij spuiten dit jaar meerdere keren heet water over het onkruid. Daarnaast blijft team Reiniging van de gemeente ook dit jaar alle goten vegen.

Samenwerking

Als het onkruid ervoor zorgt dat een klinkerweg onveilig wordt, haalt de gemeente het onkruid weg. Er is echter te weinig geld om alle klinkerwegen onkruidvrij te houden. Wethouder Stoker: “Ik wol bewenners freegje om sels ek har stientsje by te dragen troch foar de wenningen stoepe en parkearplak mei ûnkrûdfrij te meitsjen. Mei-inoar soargje wy foar in skjinne leefomjouwing!”

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *