Twee Bolswarders koninklijk onderscheiden (update)

Burgemeester drs. Hayo Apotheker heeft vrijdagmorgen aan twee Bolswarders een koninklijke onderscheiding opgespeld tijdens de traditionele lintjesregen voor Koninginnedag.


Mevrouw Geertje van Beets-van der Sluis en Mevrouw Hofstra-Draaijer zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In totaal werden in de gemeente Súdwest-Fryslân 16 mensen gedecoreerd. Het hoogste aantal onderscheidingen in Friesland. De uitreiking vond plaats in de Martinikerk van Sneek..

De gedecoreerden wisten van te voren niets van de onderscheiding zo zou mevrouw Hofstra vandaag eigenlijk naar de verjaardag van haar dochter en daarom was de zwemafspraak met haar vriendin  Marja vervroegd naar  9 uur. Daar aangekomen gaf de zwemvriendin aan dat het bad dicht was en dat ze daarom maar naar Sneek moesten. Toen de auto bij de Martinikerk in Sneek parkeerde begreep mw Hofstra er niets van maar ze ging maar mee.  Ze was in de veronderstelling dat er een concert was. Toen ze daar familieleden en vrienden zag zitten begon het langzaam te dagen. 

Mw Van Beets zou deze dag naar Sneek komen omdat haar zoon bij de Burgemeester moest komen. Hij zou als projectleider burgerzaken van de gemeente Súdwest-Fryslân toegesproken worden door de burgemeester en voor deze bijzondere gebeurtenis mocht hij zijn ouders uitnodigen. Bij aankomst in de kerk namen zijn ouders plaats achter in de kerk en pas enkele minuten voor aanvang van de uitreiking werd mw Van Beets verzocht om naar voren te komen want de lovende woorden waren niet voor haar zoon maar voor haar.

Foto’s Aise van Beets

Mevrouw Van Beets-van der Sluis is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Van Beets-van der Sluis: 15 juli 1942.

Aanvullende informatie over mevrouw G. van Beets-van der Sluis:
– was 10 jaar penningmeester en 2e secretaris van de EHBO-vereniging Witmarsum en verzorgt jeugd-EHBO-lessen op basisscholen in de omgeving;
– 29 jaar actief lid van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Harlingen en omstreken. Coördineert hulpverlening Noodhulp Harlingen. Geeft leiding aan vrijwilligers tijdens diverse evenementen in Fryslân;
– 26 jaar actief lid van de Lotusvereniging, afdeling Sneek. Secretaris rayon Fryslân en betrokken bij landelijk bestuur. Instructeur en verzorgt opleidingen voor nieuwe Lotusleden.
– 9 jaar vrijwilligster bij het Molenaar Klein Hospice in Harlingen.

Mevrouw Jacoba (Coby) Hofstra-Draaijer uit Bolsward

Geboortedatum mevrouw Hofstra-Draaijer: 23 mei 1948.

Aanvullende informatie over mevrouw J. Hofstra-Draaijer:
– was 30 jaar coördinator en collectant voor het Nationaal Epilepsiefonds;
– had diverse functies (leider kindernevendienst en jeugdouderling) bij de Hervormde kerk te Tjerkwerd;
– was secretaris van de Reüniecommissie in 1986/1987;
– was 6 jaar secretaris van het schoolbestuur van CBS de Reinbôge te Tjerkwerd-Dedgum;
– was secretaris van de Restauratiecommissie van de St. Petrustsjerke te Terkwerd;
– 12 jaar lid van de Rommelmarktcommissie van de PKN gemeente in Bolsward;
– 9 jaar vrijwilligster en 4 jaar secretaris van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de PKN gemeente in Bolsward;
– 8 jaar diverse bestuursfuncties (o.a. secretaris) van de het Kamerkoor Con Amore Musica te Bolsward;
– was 5 jaar secretaris van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Gewest Fryslân, afdeling Bolsward;
– 3 jaar administratief medewerker bij het Kerkelijk Bureau van de Martinigemeente te Bolsward;
– 2 jaar bestuurslid van de christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Gewest Fryslân.

op 26 april 2013 tijdens de lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek een Koninklijke onderscheiding uit aan 16 personen. Aanvang bijeenkomst: 9.30 uur.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.