Toelichting op overschot zorggeld in Súdwest-Fryslân                       

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er minstens 310 miljoen aan Wmo-geld niet is uitgegeven. In de gemeente Súdwest-Fryslân is er een positief resultaat van € 2,6 miljoen. Dit komt met name door minder uitgaven aan WMO-voorzieningen. Het college heeft de gemeenteraad hierover deze week een toelichting gegeven.

Het college is bekend met de uitkomsten van het genoemde onderzoek. Voor wat betreft de nieuwe Wmo-taken geeft het ook voor Súdwest-Fryslân op dit moment een herkenbaar beeld. Voor de oude Wmo-taken (huishoudelijke hulp en voorzieningen) herkent de gemeente het beeld minder. Daar komen de werkelijke uitgaven goed overeen met de begroting. Maar de gemeente maakt een onderscheid tussen de zorgkosten en de uitvoeringskosten. Dit onderscheid is er niet in de toegekende budgetten van het Rijk, waardoor dit geen eerlijke vergelijking is.

Overschot huishoudelijke hulp

Ten opzichte van de begroting heeft Súdwest-Fryslân € 200.000 overgehouden op Huishoudelijke Hulp. Op het begrote bedrag van € 5,7 miljoen is dat een relatief kleine afwijking. Daarnaast heeft de gemeente €1,5 miljoen van het Rijk ontvangen voor de Himmelsjekregeling waarbij inwoners met korting extra zorg konden inkopen. Omdat in Súdwest-Fryslân de Huishoudelijke Hulp niet volledig is wegbezuinigd en er nog steeds gemiddeld 2,5 uur beschikbaar is, is er niet veel gebruik gemaakt van die regeling.

Bezuiningsmogelijkheden

Ondanks het positieve resultaat, moet er nog wel bezuinigd worden. Want het overschot komt voor een groot deel door eenmalige meevallers. Daarnaast is het ingezet beleid nog volop in ontwikkeling, waardoor de budgetten nog niet helemaal zijn gebruikt.  Voor de komende jaren verwacht de gemeente minder financiële meevallers. Bovendien wordt rekening gehouden met een daling van de budgetten in de meerjarenraming. Vandaar dat de gemeente ook in het Sociaal Domein blijft zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Alle budgetten samen

Toen de gemeente verantwoordelijk werd voor de nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg en WMO zijn deze middelen samengevoegd met de bestaande middelen. Hierdoor kwam een totaalbudget van €116 miljoen beschikbaar voor het gehele Sociaal Domein. Inclusief preventie, subsidies, uitkeringen, Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en personele inzet. De gemeente heeft het geld daar ingezet waar het het meeste nodig was.

Preventie

In Súdwest-Fryslân wordt stevig ingezet op preventie, waardoor het gebruik van zorg voorkomen kan worden. Dat is niet alleen gunstig voor de gemeentebegroting (minder kosten voor dure zorg), maar vooral gunstig voor het welzijn van onze inwoners.

Gea Akkerman: “Maar voorop staat dat onze inwoners de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Tot nu toe zijn we hier goed in geslaagd. Als gemeente hebben we de zorg geleverd die is afgesproken, de gebiedsteams functioneren goed en er zijn weinig klachten. We doen wat binnen ons vermogen ligt. Daarbij, budget is bij ons nooit leidend voor zorgverlening.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.