Toekomstbestendig waterbeheer Greidhoeke

Wetterskip Fryslân organiseert 2 september een informatie bijeenkomst voor mensen die wonen en werken in het pilotgebied in de Greidhoeke in verband met een pilotstudie naar de toekomst van het watersysteem in de Greidhoeke.

De Greidhoekewordt grofweg begrensd door de plaatsen Wommels, Bolsward, Easterein en Tjalhuizum en in dit gebied wil Wetterskip Fryslân onderzoeken om mogelijke aanpassingen in het watersysteem om het robuuster, duurzamer en betaalbaarder te maken, en de voor- en nadelen van die aanpassingen. In de pilotstudie richten we ons op het watersysteem in de nabije toekomst.

Uw mening en reactie wordt meegenomen in het opstellen van de toekomstbeelden. Het wetterskip stelt het op prijs als u de enquête ‘Pilotstudie naar het watersysteem van de toekomst in de Greidhoeke’ wilt invullen. (klik hier voor de link)

Dinsdag 2 september is de eerste informatiebijeenkomst bij Noflik Easterein, Sibadawei 2 in Easterein. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste resultaten van de enquête gepresenteerd en komen oplossingsmogelijkheden en ideeën aan bod.

Meld u aan voor deze informatiebijeenkomst via info@atrive.nl. U bent van harte welkom!

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.