Tjerkwerder schrijft boek over de ervaringen met en de gevolgen van een hersentumor in de gezinssfeer

Geen geval is er gelijk, maar men kan er toch lering uit trekken.

Gerben D. Wijnja uit het Friese Tjerkwerd en leerkracht op CBS De Bron in Bolsward beschreef de indringende ervaringen die zijn gezin opdeed tijdens het ziekteproces van hun zoon Jelmer die uiteindelijk na acht jaar aan de gevolgen van een kwaadaardige hersentumor kwam te overlijden.

De mededeling van een hersentumor sloeg in als een bom. Zoon Jelmer kreeg deze diagnose na een vreselijke epileptische aanval die hem zwaar had verwond. Een operatie was nodig om de verwondingen te herstellen, maar de boodschap over die tumor deed het gezin in een acht jaar durend drama terechtkomen.

Het had verstrekkende gevolgen voor Jelmer en zijn naasten. Wijnja hield als vader de ontwikkelingen nauwgezet bij in dagboeken en andere aantekeningen. Hij observeerde en interpreteerde en plaatste kritische kanttekeningen bij alles wat op hun pad kwam. Hij voorzag dat van impressies die het dagelijkse leven van een gezin, dat geconfronteerd werd met een dodelijke hersentumor, in beeld brengt, gezien vanuit de ouderlijke rol, als vader, als moeder en als mantelzorger.

Van medische zijde werd hem geadviseerd die ervaringen te delen met lotgenoten en mensen uit het vak. Vorig jaar, ruim een jaar na de dood van hun zoon, kon Wijnja de moed opbrengen zich te wijden aan het schrijven van een boek. Het werd uiteindelijk een verhandeling van 454 pagina’s waarin hij vanuit een heel bijzondere invalshoek het proces heeft beschreven, in dagboekvorm, maar het laat zich lezen als een sociaal-emotionele roman over een medisch onderwerp.

Hij heeft een vlotte pen van schrijven zodat dit zware onderwerp zich toch prettig laat lezen.
Eenmaal klaar was duidelijk, dat er wat meer mee gedaan moest worden. Contacten waren er met de voorzitter van de stichting STOPhersentumoren, de Friezin Klaske Hofstee. Het leek de familie Wijnja zinvol de opbrengst van het boek volledig te doen toekomen aan deze stichting die zich beijvert voor het doen van wetenschappelijk onderzoek om uiteindelijk deze vreselijke ziekte het hoofd te kunnen bieden.

Woensdag 14 oktober aanstaande, om halfdrie, zal het eerste exemplaar van dit bijzondere boek worden overhandigd aan de Friese voorzitter van de stichting Klaske Hofstee. Zij is buitengewoon gepassioneerd waar het gaat om de strijd tegen deze hersentumoren. Haar eigen man lijdt ook al jarenlang aan deze aandoening.

Vooral het onbezoldigde aspect van het stichtingsbestuur ondervindt naast het doel op zich alom sympathie. En dat is nodig ook, want van overheidswege is de bijdrage in deze strijd marginaal zo niet nihil. Juist daarom is het ook goed dat er initiatieven vanuit particuliere hoek komen die het zo noodzakelijke onderzoek financieel steunen. De uitgave van dit boek is daar een goed voorbeeld van.

Met de lancering van het boek op het racecircuit van Zandvoort hopen schrijver en stichting de verkoop van het boek een vliegende start te bezorgen. Deze locatie kwam niet zo maar uit de lucht vallen, want Jelmer was een enthousiaste liefhebber van snelle auto’s en het bedrijf dat hij runde (JumpTide IT) ondersteunde de activiteiten van de grootste autofanclub van Nederland Driving Fun die op Zandvoort regelmatig circuitdagen organiseert.

Ook kunt u contact opnemen met de schrijver Gerben D. Wijnja te Tjerkwerd (tel. 0515-579348) of met de voorzitter van de stichting STOPhersentumoren in Driebergen, mevr. Klaske Hofstee (tel. 06-49421595).

Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via de stichting of de schrijver in Tjerkwerd.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.