Tijdelijke opvang van vier gezinnen in Pingjum

Groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum wordt momenteel klaargemaakt voor de tijdelijke huisvesting van vier gezinnen. Het gaat om ongeveer 30 mensen met een verblijfvergunning die hier tijdelijk komen wonen, voordat ze naar een eigen woning kunnen verhuizen in Súdwest-Fryslân. De verwachting is dat deze gezinnen nog dit jaar naar Pingjum komen.

“Hiel moai dat wy dizze gesinnen no alfêst wolkom hjitte meie yn Súdwest-Fryslân. Dat sy alfêst wenne kinne oan harren libben yn Súdwest-Fryslân en diel útmeitsje kinne fan ús mienskip. De druk op asylsikerssintra en it oanmeldsintrum yn Ter Apel is enoarm. De need is heech. Wy fine it wichtich om romte te bieden oan minsken dy ’t flechte binne út harren lân fan komôf om ’t it dêr net feilich is. Ik bin de eigeners fan De Welstand en de ynwenners fan Penjum tige tankber.”, seit Jannewietske de Vries, boargemaster fan gemeente Súdwest-Fryslân.

Wachten op een woning

De gezinnen komen vanuit verschillende asielzoekerscentra in Nederland tijdelijk naar Pingjum. Ze hebben allemaal al een verblijfsvergunning om in Súdwest-Fryslân te komen wonen. Op dit moment zijn er alleen nog geen woningen beschikbaar. In afwachting van permanente huisvesting verhuizen ze nu eerst naar Pingjum, zodat ze alvast kunnen wennen aan hun leven in Súdwest-Fryslân: het inburgeren, werk en de kinderen die naar school gaan.

Waarom huisvesting nodig is

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om te helpen bij de opvang van vluchtelingen die naar Nederland komen. Er is doorstroom nodig vanuit de asielzoekerscentra, zodat er plekken vrij komen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar wil de gemeente Súdwest-Fryslân graag aan bijdragen.

De Welstand is een tijdelijke opvanglocatie

De Welstand wordt de komende weken klaargemaakt voor ontvangst van de gezinnen. De verwachting is dat ze eind 2022 kunnen verhuizen naar Pingjum. De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van de opvang. Dit geldt ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften, zoals zorg, onderwijs en medische hulp. Er is hierover goed contact met de organisaties in de buurt. Ook voor de kinderen is onderwijs en vervoer geregeld naar een school in Sneek.

De inwoners van Pingjum ontvangen een brief waarin ze worden geïnformeerd over deze tijdelijke opvanglocatie.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.