Thuiszorg SWF in landelijke top-5

Uit een onderzoek van vakbond AbvaKabo naar het functioneren van de thuiszorg in de 50 grootste gemeenten is de gemeente SWF als een van de beste organisaties naar voren gekomen.

De thuiszorg in SWF eindigde op de vierde plaats. Henny Zuidersma, Anneke van Popta en Uilkje Attema zijn werkzaam bij de Antonius zorggroep in Súdwest-Fryslân en zijn erg trots en blij met deze waardering. De organisatie levert ook thuiszorg vanuit de WMO en zet bovendien in om vrijwilligers en mantelzorg nog beter te ondersteunen.

Henny, Anneke en Uilkje staan op de kieslijst voor het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart en weten dus als geen ander waar ze over spreken.

Uilkje Attema stelt: “’Er gaat veel gebeuren in de gezondheidszorg. Er komt minder geld van het rijk terwijl er meer mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Wij begrijpen deze vraag en gaan als CDA meewerken aan de oplossing van deze puzzel. We weten waar we over praten.

Door in gesprek te blijven met inwoners, WMO adviesraden, ouderenbonden, zorgaanbieder, etc. Samen keuzes durven maken. Het is duidelijk dat de belangrijkste besluitvorming straks op gemeentelijk niveau plaats vindt.

Wij willen niet dat onze inwoners de dupe worden van het onduidelijke Rijksbeleid. De gemeente moet absoluut garant staan voor hulp daar waar het echt nodig is. Wij werken als CDA altijd aan praktische oplossingen.

Henny: “Samen met cliënten afspraken maken in kleine buurtgerichte teams”. De zorg moet goed geregeld worden waardoor het welzijn en wonen van mensen op een passend niveau komt te staan. Uilkje, Henny en Anneke: “’het draait in de zorg uiteindelijk om Mensen, daar willen wij ons voor inzetten”

 

 

 

van links naar rechts; Henny Zuidersma, Anneke van Popta, Uilkje Attema

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.