Theater op het water aan de Stoombootkade (video)

Thaetergroep HympHamp zal op vrijdag 28 augustus in een bijzonder theater de voorstelling Yn Portret spelen.

In het ruim van schip Bald’r, welke omgebouwd is tot een heus theater, is plaats voor 100 toeschouwers. Het stuk wordt gespeeld door twee acteurs, Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Zij worden begeleid door Tamme Hoekstra, Anko Bouma en oud Bolswarder Paul Siemensma.

Speciaal voor TV  Bolsward kwamen twee spelers alvast even langs.