Terugkeer traditionele herdenking in Makkum

MAKKUM – Op woensdag 4 mei worden de gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en internationale vredesoperaties van nadien. Tijdens de periode van corona maatregelen werd iedereen gevraagd om thuis te herdenken. Dit jaar keert de de stille tocht en bijeenkomst op het kerkhof terug.

Vanaf 19.00 uur formeert de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint Martinusschool. Er is een kranslegging bij het monument op de Buren en op het Kerkhof. Na twee minuten stilte om 20.00 uur, volgt er een korte toespraak. Er wordt wel opnieuw opgeroepen de vlag de gehele dag halfstok te hangen.

In de plechtigheid zal ook het thema naar voren komen dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft vastgesteld. Voor 2022 is dit ‘Vrijheid in verbondenheid’. In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan – persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar weer ontmoeten in vrijheid en hopelijk ook in verbondenheid.

De herdenking in Makkum wordt ieder jaar weer bijgewoond door jong en oud. Het comité betrekt de jongeren bij de herdenking onder andere via de scholen en de scouting. Tijdens de herdenking zal een leerling van basisschool de Populier een gedicht voorlezen.

Leden van de scoutinggroep Burdine zullen de graven markeren met brandende fakkels. Er zal een korte toespraak worden gehouden door Prof. J.E. Keman (VU Amsterdam). Zijn peetoom was actief in het verzet en werkzaam (met als schuilnaam “Engelbert”) tussen vele andere onderduikers bij Visconservenfabriek Gebroeders art & Tijmen van den Berg in Makkum.

In het comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking te organiseren. De herdenking brengt kosten met zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen te waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op het kerkhof.

Als alternatief kunt u ook een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL62ABNA0215618513, ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’. U kunt altijd terecht op de Facebookpagina van het comité. Hier leest u bijvoorbeeld meer over de herdenking van 7 april en Makkumer bevrijdingsdag op 18 april. Ga naar: http://www.facebook.com/herdenkingmakkum.

Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de bijeenkomst op het kerkhof, op woensdag 4 mei vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan Makkum is de dodenherdenking te Kornwerderzand bij het monument bij het Kazemattenmuseum om 18.00 uur.

Op 4 mei hangen we in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité roept net als voorgaande jaren op om de vlag de gehele dag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang).

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.