Talenten van nieuwkomers benutten

Súdwest-Fryslân wil de capaciteiten van inwoners met een vluchtelingachtergrond beter benutten. Hoger opgeleiden die willen studeren krijgen daar voortaan meer mogelijkheden voor, zodat ze daarna op hun eigen niveau aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Dit heeft de gemeente vandaag vastgelegd in een convenant met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Súdwest-Fryslân is de eerste Friese gemeente die ervoor kiest om hoogopgeleide statushouders samen met het UAF beter te ondersteunen. Een van de maatregelen die de gemeente neemt, is dat de nieuwkomers kunnen studeren met behoud van een bijstandsuitkering.

“We willen nieuwkomers een kans bieden om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving”, zegt wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân. “Daarom spannen we ons in om vluchtelingen met een studiewens meer ruimte te bieden. Dit kan zelfs met behoud van hun uitkering. Zo willen we voorkomen dat talent verloren gaat.”

Integrale aanpak
Het convenant is onderdeel van de integrale aanpak die de gemeente voor nieuwkomers hanteert. Het begint met het aanbieden van geschikte woonruimte en directe activering tijdens het inburgeringstraject. Binnen dit traject is door de samenwerking met het UAF nu duidelijk aandacht voor een opleiding die leidt naar een baan op niveau. “Onze doelstelling is meteen in actie komen en actief blijven, zodat men op eigen kracht verder kan”, aldus de wethouder.

Over het UAF
Het UAF, opgericht in 1948,  heeft zeventig jaar ervaring met het begeleiden van hoogopgeleide vluchtelingen. Het UAF biedt hen de kans om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en economisch onafhankelijk worden.

Fotobijschrift:
Wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân (links) en Vivian Vijn van UAF zetten hun handtekening.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.