Taizévieringen weer van start

BOLSWARD – Ook dit jaar zullen er weer enkele Taizévieringen (gebedsdiensten) worden verzorgd in de kerken van Bolsward.

Een Taizéviering is een korte en eenvoudige gebedsviering met veel liederen uit Taizé. Dat zijn meditatieve liederen die meerdere malen herhaald gezongen worden. Ook is er een langere stilte tijdens de viering om de lezing te overwegen of om in gebed te gaan. Of om gewoon stil te staan bij het leven.

Vanzelfsprekend staan de vieringen open voor jong en oud. De eerste viering vindt plaats op: 4 november 2016 in de Doopsgezinde Kerk (aan het Skilwyk).

Tijd:19.30 uur – 20.00 uur. Nieuwsgierigen en belangstellenden zijn welkom.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *