Nieuwe duofiets voor woon, zorg en behandelcentrum Bloemkamp