SWF vertraagt en frustreert proces voor woningen Blauwhuis

BLAUWHUIS – De wooncommissie van Blauwhuis heeft er genoeg van dat de gemeente de woonplannen in het dorp vertraagt en frustreert.

Sinds 8 januari 2020 is de commissie wekelijks en soms dagelijks aan het werk geweest om nauwkeurig de woonbehoefte en eventuele locaties in kaart te brengen. Dit om ervoor te zorgen dat zowel de jongeren als senioren kunnen blijven wonen in hun dorp. ‘Steeds als we alles netjes op tijd aanleveren, komen er ineens weer aanvullende eisen en vragen bij. We hebben een zeer deugdelijk onderzoek gedaan, maar de gemeente wil dan zelf nog een onderzoek doen. We sturen berichten met onze visie en plannen, maar de gemeente geeft dan geen antwoord meer. Het blijft stil. Straks in het dorp ook, als de jeugd geen betaalbare plek vindt’, aldus commissielid Auke Attema.

Gang van zaken

Het gebrek aan een eigen visie van de gemeente op wonen zorgt voor veel frustratie bij de commissie. Als vervolg op de resultaten van het woononderzoek dat de gemeente begin 2019 bekend maakte heeft dorpsbelang Blauwhuis zelf een onderzoek gestart voor Blauwhuis. Uit het gemeentelijk onderzoek bleek dat mensen uit de kleine kernen vertrekken naar de grote kernen.

Maar de vraag waarom dit gebeurt werd niet beantwoord. Een aparte wooncommissie werd opgericht en deed onderzoek naar de woonwensen voor Blauwhuis. Uit dit eigen onderzoek bleek dat de jongeren van Blauwhuis graag in het eigen dorp willen blijven wonen, maar dat er onvoldoende woningen zijn. Een uitbreiding van het aantal woningen in Blauwhuis bleek de enige oplossing.

De gemeente loofde de aanpak van de commissie met een kanttekening dat er naast het onderzoek ook inschrijvingen met namen nodig zijn om stappen te kunnen maken. Daar heeft de wooncommissie direct gehoor aan gegeven door een inschrijving te organiseren. Meer dan 60 woningzoekenden meldden zich aan, dit overtrof zelfs de verwachtingen van de wooncommissie.

Deze resultaten werden met de gemeente besproken en op aanwijzen van de gemeente werd op 18 december 2020 een officiële aanvraag ingediend voor 25 nieuwe woningen.

Na twee maanden beraad, werd de aanvraag door de gemeente afgewezen. Onbegrijpelijk. Een traject van digitale communicatie volgde. Corona hield ook hier fysiek vergaderen in één ruimte tegen. Op 8 juni leek er weer licht aan de horizon te verschijnen. Een werkgroep van de gemeente kwam Blauwhuis bezoeken. Met een wandeling door het dorp leidde de wooncommissie de werkgroep naar alle plekken in het dorp. Een positieve dag vol met constructieve gesprekken, waarbij concreet gekeken werd naar de cijfers en locaties.

Ook het vervolg was erg positief; de werkgroep van de gemeente liet een presentatie zien met een mooie aanzet tot een nieuwbouwplan. De wooncommissie werkte het plan op verzoek van de gemeente verder uit en stuurde het retour. De gemeente heeft daarna niets meer laten weten.

Attema: ‘Zowel voor de wooncommissie Blauwhuis als voor de werkgroep van de gemeente was de grote vraag: hoeveel nieuwbouwwoningen kent de gemeente aan Blauwhuis toe? Het aantal nieuwe woningen is de basis voor een verdere uitwerking van een plan en gesprekken met de dorpsbewoners zelf. Door zowel de verantwoordelijken binnen de gemeente als wethouder Mark de Man bleef deze vraag na meermaals aandringen onbeantwoord.’

Traject opnieuw

Dan komt er kentering. Op de eerstvolgende online vergadering lijkt de gemeente het hele voorgaande traject niet serieus te nemen. De gemeente wil de klok twee jaar terugdraaien en het gehele traject dunnetjes overdoen. Een vrije inloopsessie in het dorp voor alle geïnteresseerden is hun oplossing. Deze sessie zal half november plaats vinden, de voorbereidingen laten op zich wachten tot eind november. Een nieuw voorstel voor een sessie in januari 2022 wordt gedaan.

Streep door toekomst en leefbaarheid

Het is inmiddels januari en de huidige situatie rond corona zal het niet toelaten om binnenkort met het gehele dorp in één ruimte te zitten. Onnodig, vindt de commissie. Attema: ‘In andere gemeenten worden dorpen serieus genomen als zij een woonbehoefte-onderzoek doen. We weten dat er zoveel mensen hier willen wonen. Ook ondernemers zien hier zeer concrete kansen, maar gaan nu elders hun panden en daarmee banen plaatsen. Door onze commissie in dit traject zo te bejegenen, zet de gemeente zélf een grote rode streep door de toekomst en leefbaarheid van Blauwhuis. Dat doet zeer.’

De wooncommissie heeft regelmatig overleg met de gemeente gehad en soms werden er stappen gemaakt, maar later werd al het werk aan de kant geschoven. Alles evaluerende krijgt de wooncommissie het gevoel dat zij voor een karretje wordt gespannen en met een kluitje in het riet gestuurd. Hiermee wordt gevoelsmatig het proces vertraagd en dorpsbelangen en andere vrijwilligers gebruikt om allerlei gemeentelijke zaken op te pakken. SWF vraagt commissies wegen te bewandelen die zij later zelf weer afkeuren en weet geen raad met initiatief vanuit de eigen burgers.

Tijd voor actie

Het eenzijdig uitstellen van actiepunten heeft de wooncommissie diverse malen aan de orde gesteld, maar heeft behalve excuses tot geen verbeteringen geleid. Daarom heeft de wooncommissie het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd de zaak in haar vergadering te behandelen.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.