Súdwest negeert kaalslag

360 bomen geveld, 100 plantvakken met struikgewas omgevormd naar gazon of lage strakke beplanting en volstrekt onvoldoende herplant na kap.

Dat is het resultaat van gemeentelijke ingrepen in het groen in en om Bolsward in drie jaar tijd. De cijfers zijn gebaseerd op uitgebreid  objectief onderzoek naar gegevens in het veld. Voldoende aanleiding derhalve om Groenbeleid

op de politieke agenda te krijgen voor de commissievergadering van 26 april j.l.  Na inspraak daar werden mijn eerder toegezonden specificaties over bomenkap en de karige herplant  door de commissie gewaardeerd , een enkel commissielid beaamde het verlies van groen en er werd gevraagd om betere communicatie maar verder werd inhoudelijk niet ingegaan op mijn onderzoek. De wethouder meldde nog dat beleid nu eenmaal uitgevoerd moet worden en de gemeente het prima doet. En dat was het dan.

Zeer teleurstellend, want aangetoond is juist dat die uitvoering totaal niet strookt met het beleid.

De gemeente Súdwest-Fryslând is hier onverschillig en probeert recht te praten wat krom is.

Obe van der Meer

Bolsward

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.