Súdwest-Fryslân wil huisvesting buitendienst verbeteren

Het college van Súdwest-Fryslân gaat kijken of de locaties aan de de Exmorraweg in Bolsward en Wetterskipsdyk in Sneek geschikt zijnals hoofdlocaties voor de eigen buitendienst.

Op deze locaties zitten momenteel de milieustraten van Sneek en Bolsward.
Nu is het grootste gedeelte van de buitendienst gevestigd aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek. De huidige gebouwen zijn verouderd en aan de Oude Oppenhuizerweg  is het niet mogelijk om uit te breiden. En dat is wel nodig.

Verbetering dienstverlening buitendienst
De medewerkers van de buitendienst zorgen dagelijks voor onder andere de afvalinzameling, de milieustraten, het onderhoud aan bruggen, wegen en sluizen, het onderhoud van parken en plantsoenen en de riolering. Verschillende werkzaamheden zijn de afgelopen jaren in eigen beheer genomen, zoals het groenonderhoud en een groot deel van de afvalinzameling.

“Door de werkzaamheden in eigen beheer tehebben genomen, zoals het sneeuwruimen en straatvegen, kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen en daarmee de dienstverlening verbeteren”, zegt wethouder Maarten Offinga. “Ook hebben we de afgelopen jaren op verschillende onderdelen flink kunnen besparen. Nu is het tijd om de huisvesting aan te pakken en geschikt te maken voor de toekomst.”Sinds de fusie in 2011 is door de buitendienst gewerkt vanuit de vestigingen van de vijf oude gemeenten. Naast de centrale huisvesting van de buitendienst aan de Oude Oppenhuizerweg  in Sneek zijn er verschillende kleinere locaties in de gemeente van waaruit bijvoorbeeld het onderhoud groen wordt gedaan.

Het college van burgemeester wethouders gaat onderzoeken of het mogelijk is de buitendienst te vestigen aan de Wetterskipsdyk in Sneek en aan de Exmorraweg in Bolsward. Ook wordt gekeken naar de verdeling van de werkzaamheden over de kleinere locaties in de gemeente.

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.