Súdwest-Fryslân wil geen windmolenpark in IJsselmeer

Als het aan de gemeente Súdwest-Fryslan ligt is een windmolenpark in het IJsselmeer niet nodig. Het recreatieve en economische belang van Fryslân is in dit gebied gewoon te groot. “Het gaat hier om een uniek landschap, dat we niet mogen aantasten”, zegt wethouder Gea Akkerman. “En dat is volgens mij ook niet nodig”.

In het rapport van Winsemius dat eerder deze week is uitgekomen blijkt dat er voldoende alternatieven zijn om de opgaaf voor windmolens op land te kunnen halen. “Ik vind dat we de molens eerlijker moeten verdelen over de hele provincie Fryslân. Dat is nu nog niet het geval. Volgens mij kunnen gemeenten zoals Smallingerland, Leeuwarden en Heerenveen nog een substantiële bijdrage leveren aan de opgave”, aldus wethouder Gea Akkerman.

“We moeten in Fryslân in totaal ruimte maken voor 530,5 megawatt aan stroom uit windparken. Hoe meer daarvan op het land komt, hoe beter!” Fryslân foar de Wyn geeft in haar advies aan dat het mogelijk is hiervan 350 megawatt op het vaste land te realiseren. Wij denken dat het mogelijk is om de totale opgave op land te behalen. “Laten we eerst nog een keer kritisch kijken naar de mogelijkheden voor windmolens op bijvoorbeeld industrieparken”. Zoals ook de onderzoekscommissie onder leiding van Pieter Winsemius adviseert. Súdwest-Fryslân wil in ieder geval voorkomen dat er een windmolenpark in het IJsselmeer komt.

Plannen windmolens in Súdwest-Fryslân
In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn vier locaties aangewezen voor uitbreiding van het aantal molens en nieuwe windmolens. Het gaat hier om het windmolenpark op de kop van de Afsluitdijk, de plannen bij Beabuorren en de dorpsmolen bij Dearsum. Deze initiatieven passen in de plannen van Súdwest-Fryslân. Dit is nog niet het geval voor het plan bij Sieswerd. Hier moet nog een keer goed naar gekeken worden.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Related posts

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.