Súdwest-Fryslân verlengt Stipejildregeling voor vrijwilligersinitiatieven

In Súdwest-Fryslân zetten veel inwoners zich vrijwillig in voor de mensen in hun eigen dorp of wijk. Súdwest-Fryslân waardeert dit enorm.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil dit blijven stimuleren. Daarom bieden ze inwoners die vrijwilligersactiviteiten organiseren een eenmalige financiële bijdrage. Súdwest-Fryslân verlengt deze regeling met een jaar.

Afgelopen jaar hebben elf vrijwilligersinitiatieven een financiële bijdrage gekregen. Voorbeelden van deze initiatieven zijn een handwerkcafé, een buurttuin en activiteiten op een zorgboerderij.

Verschillende dorpen en wijken hebben aangegeven in 2016 aan de slag te gaan met een nieuw vrijwilligersinitiatief. Zij komen binnenkort met een verzoek voor een financiële bijdrage.

Hoe werkt het?
Stipejild is een financiële bijdrage voor vrijwilligersinitiatieven om de sociale samenhang in dorpen of wijken te verbeteren. Denkt u aan bijvoorbeeld het opzetten van een wijkteam van vrijwilligers of het organiseren van een ouderensoos.

Komt uw idee in aanmerking voor Mei-inoarStipejild?

U kunt Stipejildkrijgen voor uw idee als:
• het een nieuw initiatief is voor uw stad, dorp of wijk
• het initiatief de eigen kracht van de bewoners stimuleert en versterkt
• er draagvlak voor het idee is in uw stad, dorp of wijk
• u en andere bewoners een bijdrage leveren aan het initiatief. Bijvoorbeeld door inzet, middelen of geld.

Hoe vraagt u Mei-inoarStipejild aan?
U kunt het algemene telefoonnummer 14 0515 bellen of uw idee mailen naar stipejild@sudwestfryslan.nl. Vervolgens maakt de gemeente een afspraak met u om het initiatief te bespreken.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.