Súdwest-Fryslân verduurzaamt eigen vastgoed

Súdwest-Fryslân trekt  176.525 euro uit voor de verduurzaming van negentien gemeentelijke gebouwen. Zo kunnen drie toiletgebouwen gasloos worden gemaakt door installatie van een warmtepompboiler. Op de meeste van de negentien gebouwen komen zonnepanelen.

©Google maps

In totaal gaat het om zo’n 400 panelen, verdeeld over gebouwen in Arum, Bolsward, IJlst, Koudum, Sneek, Uitwellingerga, Witmarsum, Workum en Woudsend. “Het toepassen van energiebesparende- en energieopwekkende maatregelen sluit naadloos aan op het nieuwe collegeprogramma”, zegt wethouder Mark de Man. “Duurzaamheid en energietransitie zijn daarin speerpunten.”

Eerder al besloot de gemeente de daken van vier sporthallen in de gemeente (Bolsward, IJlst en twee in Sneek) te beleggen met 700 zonnepanelen. Voor dorpshuizen loopt het project ‘Doarpshuzen mei in duorsumetakomst’. In diverse van de circa 200 gemeentelijke gebouwen zijn slimme meters geïnstalleerd.

Daarnaast werkt de gemeente aan verduurzaming bij groot onderhoud en andere grote bouwprojecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vernieuwbouw van het stadhuis van Bolsward tot Historisch Centrum Westergo, en de centrale huisvesting van de gemeentelijke diensten in het centrum van Sneek.

De investering van 176.525 euro komt uit de reserve ‘verduurzamen vastgoed’ die beheerd wordt door de gemeenteraad. Die beslist er over in de vergadering van 14 juni.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *