Súdwest-Fryslân trekt de beurs voor nieuwe gymmaterialen

 Súdwest-Fryslân trekt dit en volgend jaar in totaal 368.000 euro uit voor de reparatie en vervanging van gymmaterialen in dertig gymzalen, sporthallen, dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente.

“Veel materialen zijn verouderd of zelfs afgekeurd”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Daardoor is het voor leerkrachten lastig om verantwoord bewegingsonderwijs te geven. Terwijl de gemeente wettelijk wel verplicht is om goed bewegingsonderwijs mogelijk te maken.”

De meeste multifunctionele centra hebben zelf geen geld om de sportmaterialen weer bij de tijd te brengen. Vandaar dat de gemeente heeft toegezegd financieel bij te springen. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 169.000 euro. Voor volgend jaar is nog eens 199.000 euro nodig.

Het gaat daarbij om een veelheid aan materialen. Van klimtouwen en korfbalpalen, turnmatten en minitrampolines, paarden en bokken, tot evenwichtsbalken en ringinstallaties. Maar ook om scheidsrechterstoelen en scoreborden.

De materialen zijn bedoeld voor gymzalen, sporthallen, dorpshuizen of multifunctionele centra in Arum, Blauwhuis, Bolsward, Easterein, Heeg, Hindeloopen, Hommerts, Kimswerd, Koudum, Makkum, Nijland, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Pingjum, Reahûs, Sibrandabuorren, Sneek, Stavoren, Warns, Witmarsum, Workum, Woudsend en IJlst.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.