Súdwest-Fryslân tekent actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland

Overheden en publieke partijen kopen voor vele miljarden in bij ondernemers. Gemeenten brengen bijvoorbeeld per jaar zo’n € 17 miljard in aanbestedingen naar de markt.

Dit is € 1.000,-per inwoner/per jaar. De kern van het actieplan is: we doen het samen; bedrijfsleven en overheid. Die samenwerking is ontstaan vanuit de visie dat er een goede balans nodig is tussen goed en creatief ondernemerschap aan de ene kant en een toegankelijker, transparanter aanbestedingsklimaat aan de andere kant.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid in Noord- Nederland kan beter. MKB- Noord Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland regio Noord hebben daarom de handen in één geslagen en het actieplan Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord- Nederland opgesteld. “Na Assen en Groningen heeft ook Súdwest-Fryslân zich nu aangesloten en daar zijn we blij mee. We hopen dat er snel meer gemeenten in Fryslân volgen” aldus Robert Koops, regiomanager Bouwend Nederland.

“We willen ervoor zorgen dat het bedrijfsleven vaker in gesprek gaat met overheden over hoe opdrachten aantrekkelijk voor het MKB in de markt kunnen worden gezet, waardoor meer kwaliteit kan worden geleverd” aldus Sjoerd Galema van VNO-NCW. Hij is er blij mee dat Súdwest-Fryslân het voortouw in Fryslân neemt door het actieplan te ondertekenen.

Hiervoor organiseert Súdwest-Fryslân in samenwerking met de Kamer van Koophandel in het najaar weer een informatiebijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven op de werkwijze (procedures en Aanbestedingswet) bij inkopen en aanbestedingen. Deze bijeenkomsten zijn er speciaal voor de lokale en regionale ondernemers. Hier komen thema’s als duurzaamheid en social return aan bod.

Bij de foto: Donderdag 13 maart ondertekenden (vlnr) Sjoerd Galema namens VNO-NCW, wethouder Leo Pieter Stoel en Jaring Feenstra namens Bouwend Nederland Regio Noord het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland. “ We willen aanbestedingen in de regio ondernemersvriendelijker maken, zodat het MKB hier meer van kan gaan profiteren. Dit is van groot belang voor de economie in onze gemeente” zegt wethouder Leo Pieter Stoel.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *