Sudwest Fryslân partij kent alleen maar winnaars

De partij van het jaar voor gemeente Sudwest Fryslân werd op zaterdag van het hoofdklasseweekend in Bolsward verkaatst. Bij de heren werd in drie klassen gekaatst en er was een damesklasse.

In totaal stonden maar liefst 42 parturen op de lijst. De partij staat bekend om haar vele prijzen en een ongekende sfeer op het veld. Dit is waar kaatsen voor bedoel is. Op het speelveld fanatieke kaatsers en daarom heen gezelligheid. Ook de kinderen vermaakten zich op het luchtkussen of in het zwembadje. Door vele sponsoren kon het ‘luchtalarm’ regelmatig loeien, waarna de eerstvolgende zitbal of bovenbal een waardebon of prijsje waard was. Door een loterij hoefde er niet per se gekaatst te worden om prijzen te winnen. Dit alles mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers.
Bij de A-klasse stonden 8 parturen op de lijst. De eerste omloop kende 1 spannende partij. Het partuur DE KUILART KOUDUM met Nolke Bergstra, Jouke Dotinga en Arjan Radix was met alles aan de hang te sterk voor het partuur van SONNEMA met Rinze Steneker, Hendrik-Jan van der Velde en Daniel Kleiterp. De tweede omloop waren de halve finales, deze verliepen zowel in de winnaars- als in de verliezersronde niet al te spannend. In finale van de winnaarsronde werd gestreden voor de kransen door het partuur van PITCH EN PUTT KOUDUM met Sytze Terwisscha van Scheltinga, Bouke Poelsma en Meindert Bonnema tegen het partuur van ATELIER DE HOEKLIJST met Sybrand van der Wey, Sjoerd-Teake Kooistra en Freerk Terwisscha van Scheltinga. Door goed en degelijk te kaatsen wisten de mannen de finale te halen en ook hierdoor wisten Sybrand, Sjoerd-Teake en Freerk deze partij te winnen.
In de finale verliezersronde ging het partuur van SONNEMA met Rinze Steneker, Hendrik-Jan van der Velde en Daniel Kleiterp de strijd aan met het partuur van JATS met Marcus Frietema , Allard Visser en Sytse Hibma. Deze partij verliep gelijk op. Met 5 eersten gelijk en 6-0 konden Marcus, Allard en Sytse de overwinning binnen slepen.
Er waren maar liefst 21 parturen in de B-klasse. In de eerste omloop hingen bij twee partijen alle punten aan de telegraaf. Het partuur van SHORTGOLF BUITENPLAATS IT FLIET met Gooitzen Eijer, Jan Broer Zaagemans en Andre Dijkstra waren net te sterk voor het partuur van JOPIE HUISMAN MUSEUM met Hille Folkerts, Cor van Zuiden en Rutger Vallinga. Ook het partuur van ZONKLAAR met Thys Strikwerda, Rene Nieuwenhuis en Johan Bloemhof konden nipt winnen, dit door een onbenullig ‘foutje’ bij een poging om terug te slaan, van het partuur van PIZZARIA PONTE VECHIO met Jan Bouma, Tjalke Altenburg en Reinder Boschma.
In de 2e omloop kwamen in de verliezers- en winnaarsronde, gekeken naar de uitslagen, de sterkere parturen duidelijk naar voren. In de winnaarsronde werd in de 3e omloop spannend gekaatst door het partuur van MOLENMAKER2WIELERS met Eelke Brunia, Marco Lemstra en Hendry Steiginga tegen het partuur van POIESZ SUPERMARKTEN met Teun Miltenburg, Roeland Damsma en Sander Bruinsma. Het laatstgenoemde partuur wisten met 5-5 6-0 de halve finale te bereiken.
In de halve finale winnaarsronde wist het partuur van SHORTGOLF BUITENPLAATS IT FLIET met de ‘routiniers’ Gooitzen Eijer, Broer Jan Zaagemans en Andre Dijkstra te winnen met 5-5 en 6-4 van het sterk kaatsende partuur POIESZ SUPERMARKTEN met de ‘rookies’ Teun Miltenburg, Roeland Damsma en Sander Bruinsma.
Met een staand nummer kwam partuur van LOODSMA BOLSWARD met Reitse Klijnsma, Durk Klijnsma en Folkert Wijnia in de finale de bovengenoemde ‘routiniers’ tegen. Gooitzen, Broer Jan en Andre konden na de vele omlopen het in deze finale niet meer waar maken, waardoor Reitse, Durk en Folkert de kransen binnen haalden met een 5-2 en 6-4 eindstand.
De finale van de verliezersronde werd gekaatst door het partuur van KAPSALON PETER WORKUM met Albert Reinsma, Age Gietema en Steven van Gorssel en het partuur van GEBR. FEENSTRA HAARDHOUT EN PELLETKORRELHANDEL met Bauke Buma, Gerrit Feenstra en Filippus Hamstra. Deze finale was wel spannend, waarin de punten gelijk op werden verdeeld. Maar vanaf de 3 bordjes gelijk wisten Albert, Age en Steven de eersten te pakken. Met een eindstand van 5-3 en 6-6 wonnen zij de eerste prijs in de verliezersronde.
In de C-klasse werd poule gekaatst met 4 parturen. In deze klasse werd gekaatst op een niveau dat niet te onderscheiden was met de andere 2 klassen. Zitballen, bovenslagen en sterk tussenspel werd ook in deze klasse veelvuldig uitgevoerd. Het waren de mannen van partuur CAFE DE LEDGEND met Christiaan Eijer, Johan Bruinsma en Paul Westra die de meeste eersten wisten te verzamelen door alles te winnen. De tweede prijs was voor partuur van LUNCHROOM MIEDEMA met Eugene Rosenau, Rudy en Jantsje Huitema. Zij wisten wel van de overige 2 parturen te winnen.

Met 9 parturen op de lijst waren de dames ook goed vertegenwoordigd. In de eerste omloop werd in de meeste partijen duidelijk het verschil gemaakt. Alleen tussen het partuur van JOPIE HUISMAN MUSEUM met Arlies van der Brug, Elske van Nes en Ingrid de Boer en het partuur van GROENHOUT FINANCIELE DIENSTVERLENING met Trijntje Groenhout, Marije van Popta en Annemieke Poelsma werd nog spannend gekaatst met een 5-4 6-6 aan de telegraaf. In de tweede omloop werden ook de meeste partijen met grote punten verschillen beslist. In de halve finale van de winnaarsronde werd op hoog niveau gekaatst. Het partuur van VISSER MODE met Ryanne Reinsma, Tessa Bosma en Michelle Bruinsma konden nog net de hand op de overwinning leggen met 5-5 6-2 tegen het partuur van DE DRIE HARINKJES met Sybrich Wiersma, Elske Galema en Anneke Hofstee.

De finale van winnaarsronde ging gelijk op tussen het partuur van VISSER MODE met Ryanne Reinsma, Tessa Bosma en Michelle Bruinsma en het partuur van HOVENIERSBEDRIJF HIEMSTRA met Jikke Bergsma, Iris Bouwhuis en Geeske Hibma. Uiteindelijk wisten de titelverdedigers opnieuw de eerste prijs binnen te slepen door sterk opslagwerk van Michelle, die goed gesteund werd door haar maten Tessa en Ryanne. Eindstand 5-4 en 6-6.

De finale in de verliezersronde werd gekaatst door partuur van SPORZA met Mariska Spijksma, Gerda Strikwerda en Petra Hannema en het partuur van GROENHOUT FINANCIELE DIENSTVERLENING met Trijntje Groenhout, Marije van Popta en Annemieke Poelsma. In deze finale konden Mariska, Gerda en Petra de voorsprong behouden. Met een eindstand van 5-4 en 6-6 werd de partij beslist.
Na afloop van de kaatspartijen was er muziek van DJ Benny, waardoor het nog lang gezellig was op kaatsveld ’t Oordje.

Uitslagen
A Klasse Winnaarsronde
1e prijs Atelier de Hoeklijst
Sybrand v/d Wey, Easterein
(K) Sjoerd-Teake Kooistra, Hartwerd
Freerk Terwisscha van Scheltinga, Scharnegoutum

2e prijs Sporthuis A.P. Van der Feer
Meindert Attema, Ferwoude
Jelle Hessel Scharringa, Welsrijp
Fokke Jan Kooistra, Hartwerd

A Klasse Verliezersronde
1e prijs Jats
Marcus Frietema, Amsterdam
Allard Visser, Schettens
Sytse Hibma, Schettens

2e prijs Sonnema
Daniel Kleiterp, Makkum
Hendrik Jan v/d Velde, Bolsward
Rinze Steneker, Herbaijum

B Klasse Winnaarsronde
1e prijs Lootsma Bolsward
Reitse Klijnsma, Harlingen
(K) Durk Klijnsma, Bolsward
Folkert Wijnia, Burgwerd

2e prijs Shortgolf, buitenplaats it Fliet
Gooitzen Eijer, Witmarsum
Jan Broer Zagemans, Witmarsum
Andre Dijkstra, Witmarsum

3e prijs Poiesz Supermarkten
Teun Miltenburg, Bolsward
Roeland Damsma, Bolsward
Sander Bruinsma, Bolsward

B Klasse Verliezersronde
1e prijs Kapsalon Peter Workum
Albert Reinsma, Schettens
Age Gietema, Bolsward
Steven van Gorssel, Makkum

2e prijs Gebr. Feenstra Haardhout en Pelletkorrelhandel
Bauke Buma, Exmorra
Gerrit Feenstra, Exmorra
Filippus Hamstra, Exmorra

3e prijs Kapsalon Marcus
Egbert Heins, Ysbrechtum
Ben Krekelaar, Ysbrechtum
Lubbert Dijkstra Ysbrechtum

C Klasse Winnaarsronde
1e prijs Café the Legend Sneek
Paul Westra, Leeuwarden
Johan Bruinsma, Bolsward
(K) Christiaan Eijer, Bolward

2e prijs Miedema Lunchroom
Eugene Rosenau, Bolsward
Rudy Huitema, Bolsward
Jantje Huitema, Bolsward

Dames Winnaarsronde
1e prijs Visser Mode
Ryanne Reinsma, Bolsward
Tessa Bosma, Bolsward
(K) Michelle Bruinsma, Leeuwarden

2e prijs Hoveniersbedrijf Hiemstra
Jikke Bergsma, Lollum
Iris Bouwhuis, Schettens
Geeske Hibma – Tassebajof, Jonkerslân

3e prijs De Drie Harinkjes
Sybrich Wiersma, Wommels
Elske Galema, Hartwerd
Anneke Hofstee, Oosterend

Dames Verliezersronde
1e prijs Sporza
Mariska Spijksma, Blauwhuis
Gerda Strikwerda, Exmorra
Petra Hannema, Exmorra

2e prijs Groenhout Financiële Dienstverlening
Trijntje Groenhout, Bolsward
Marije van Popta, Bolsward
Annemieke Poelsma, Reahus

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.