Súdwest-Fryslân opent binnenkort vierde opvanglocatie in Workum

WORKUM – Hotel de Wymerts in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten tot april 2023. De Wymerts biedt plek aan circa 70 vluchtelingen.

“Geweldich dat wy alwer in nije lokaasje bekend meitsje kinne om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken. Der komme noch alle dagen minsken út Oekraïne ús kant op en wy hawwe mei-inoar in ferantwurdlikheid om harren in feilich plak te bieden. Ek hjir yn Workum is de gastfrijheid grut en dêr bin ik grutsk op”, aldus burgemeester Jannewietske de Vries.

Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek en Nij Ylostins in IJlst is de Wymerts de vierde gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er drie grootschalige particuliere opvanglocaties in Hylpen, Gaastmeer en Heeg. Hiermee biedt Súdwest-Fryslân plek aan zo’n 500 vluchtelingen. Daarnaast worden nog Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis.

De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland neemt nog altijd toe. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het organiseren van opvang. Elke Veiligheidsregio heeft de opdracht om 3000 plekken te realiseren. Met het openstellen van de Wymerts komt Súdwest-Fryslân tegemoet aan de inspanningsverplichting voor gemeenten. “Boppedat binne wy graach dy gastfrije gemeente dêr ’t elkenien him wolkom fielt”, benadrukt burgemeester de Vries.

Op dit moment worden in Workum, net als in IJlst, de laatste voorbereidingen getroffen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor het faciliteren van de eerste levensbehoeften zoals zorg, medische hulp en onderwijs. De aanwezige faciliteiten in het hotel maken het mogelijk om snel te starten. De gemeente hoopt in juli de nieuwe tijdelijke inwoners te kunnen verwelkomen. In de Wymerts worden enkel vluchtelingen opgevangen. Gasten die al een boeking hadden gedaan, worden omgeboekt naar andere hotels. Inwoners van Workum zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen.

Het melden van een opvanglocatie of het aanbieden van andere hulp kan via deze link.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.