Súdwest-Fryslân krijgt subsidie voor groene rijksmonumenten

De gemeente Súdwest-Fryslân ontvangt  75.000 euro subsidie van het Rijk voor het groenonderhoud van drie groene rijksmonumenten:  het Hoog Bolwerk in Bolsward, het bolwerk in Sneek en het kerkhof in Skarl.

 

Vijf groene rijksmonumenten

We hebben in totaal vijf groene rijksmonumenten in onze gemeente. Eerder kregen het Wilhelminapark in Sneek en het Julianapark in Bolsward al een rijkssubsidie. Nu krijgen ook het bolwerk in Sneek (ter hoogte van de Kerkgracht), het Hoog Bolwerk in Bolsward en het kerkhof in Skarl subsidie. De subsidie wordt gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wethouder Stoker: “It is in erkenning dat wy al dyjierren goed op úsryksmonuminten past hawwe, want wymoastenfoardizzesubsydzje de wearde fan ’e monumintensjenlitte.”

Komende zes jaar

Met de subsidie wil de Rijksdienst een goede zorg en het behoud van het erfgoed stimuleren. De subsidie gaat in vanaf 2017 en wordt verdeeld over zes jaar. Wethouder Stoker: “Wykinne de beide bolwurken en ittsjerkhôf fan Skarl no ekstra goed ûnderhâlde. Sa kinnewyfoarkomme dat der yn ’e takomstdjoere en yngripenderestauraasjesnedichbinne.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.