Súdwest-Fryslân kiest Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries uit Raerd is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân.

In een besloten vergadering koos de gemeenteraad unaniemvoor De Vries (1961), die acht jaar – in de periode 2007-2015 – voor de PvdA deel uitmaakte van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Sinds januari 2016 geeft ze als algemeen directeur leiding aan Floriade 2022 BV, het bedrijf dat over vier jaar de wereldtentoonstelling organiseert in Almere.

Daarnaast bekleedt ze diverse bestuursfuncties. Zo is ze voorzitter van de Stichting Sense of Place, die initiatieven stimuleert voor culturele landschapsontwikkeling in het Waddengebied, is ze voorzitter van de Stichting Erfskip (voor social design in Friesland), voorzitter van 11Fountains en lid van de adviescommissie cultuur van het Noordelijk Cultuur Fonds.

De voordracht van De Vries wordt doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, waarna de benoeming wordt bekrachtigd met een handtekening van Zijne Majesteit de Koning. De installatie van De Vries is gepland op 27 september. Tot dan blijft Magda Berndsen-Jansen als waarnemend burgemeester op haar post.

Voorzitter Douwe Attema van de vertrouwenscommissie, waarin alle tien raadsfracties vertegenwoordigd waren, typeerde De Vries als iemand “dy’t snel skeakelje kin en wit hoe’tsuksessenbehellewurde, foaraltroch belangen mei elkoar te ferbinen, en minsken op in natuerlikewize te oertsjûgjen”.

De Vries weet dankzij haar netwerk in zowel Fryslân, Noord-Nederland als in Den Haag “goedhoe’t de hazzenrinne”, zei Attema. “Har dynamyk en har gedrevenheid jouwe úsitfertrouwennei de takomst fan Súdwest-Fryslân.WysjoggeynJannewietske de Vries in fernijerdy’tús gemeente fierder bringt.”

Op de burgemeestersvacature van Súdwest-Fryslân kwamen zestien reacties. “Best wol in protte”, oordeelde Attema over dit aantal. Onder de sollicitanten waren vier vrouwen. Met hoeveel mensen gesprekken zijn gevoerd is niet bekend gemaakt. Ook de naam van de nummer twee op de voordracht van de gemeenteraad blijft geheim.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.