Súdwest-Fryslân in trek bij woningbouwers

Súdwest-Fryslân is in trek bij particulieren, projectontwikkelaars en andere bouwende partijen. In het gemeentelijk woningbouwprogramma, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voor de periode 2016-2026, staan plannen voor de bouw van zo’n 1600 woningen.

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad al de Woonvisie vast. Daarin wordt de woningbehoefte voor de komende tien jaar geschat op zo’n 1500 woningen. “De animo om te bouwen is er, net als de behoefte”, zegt wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân.

De woningmarkt in Sneek richt zich op plannen voor woningen en appartementen, in zowel de koop- als huursector. Akkerman: “Maar tegelijkertijd zijn er allerlei initiatieven in een groot aantal andere kernen. Niet alleen in steden als Bolsward, Workum en Stavoren. Maar ook in Heeg, Koudum, Witmarsum en Makkum. Dat zijn goede ontwikkelingen.”

Wel is het verstandig om alle plannen, zowel groot als klein, inhoudelijk goed te bekijken, aldus de wethouder. Ze doelt op onderdelen als kwaliteit, duurzaamheid, levensloopbestendig en doelgroep. “Al komt er, wat mij betreft, geen enkel dorp ‘op slot’. Per kern is maatwerk nodig, in overleg met de verenigingen van Plaatselijk Belang.”

Wel heeft ze zorgen over de terugtrekkende beweging van woningcorporaties uit de kleine kernen. “Met de corporaties willen we daarover in gesprek.” Daarnaast is de gemeente alert op wat het betekent voor de woningbehoefte nu mensen, door gebruik te maken van thuiszorg, langer zelfstandig moeten blijven wonen. Een enquête onder 6000 inwoners moet deze behoefte in beeld brengen.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.