Súdwest-Fryslân gegroeid tot een bestuurlijk krachtige gemeente

Súdwest-Fryslân is drie jaar na de herindeling beter dan haar voorgangers in staat strategische visies te formuleren, beleid te maken en regie te voeren en heeft een betere ambtelijke organisatie.

Dit is één van de conclusies van de onderzoekers dr. Linze Schaap en dr. Leon van de Dool in de ‘Evaluatie Súdwest-Fryslân – Herindeling en Bestuurskracht’. Het onderzoek over de bijna 85.000 inwoners tellende gemeente met 74 kernen, is vandaag in Sneek aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gert-Jan Buitendijk, gedeputeerde van de provincie Fryslân Tineke Schokker en burgemeester van Súdwest-Fryslân Hayo Apotheker.

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het herindelingswetvoorstel in 2010 gevraagd om een evaluatieonderzoek in 2013 naar het functioneren van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Deze vraag staat ook wel bekend als de motie Heijnen van 15 april 2010. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg in samenwerking met PricewaterhouseCoopers en vergelijkt het functioneren van de gemeente Súdwest-Fryslân in 2013 met dat van de vijf oude gemeenten tot het moment van de herindeling op 1 januari 2011 aan de hand vragen over de bestuurskracht en het behalen van doelstellingen. Ook worden kansen en ontwikkelpunten in kaart gebracht.

De onderzoekers vinden dat Súdwest-Fryslân helder voor ogen heeft wat zij wil. Er zijn stevige ambities geformuleerd en de afspraken daarover zijn gemaakt. Súdwest-Fryslân valt daarmee positief op ten opzichte van de vijf voormalige gemeenten. Een opmerkelijke ontwikkeling die niet goed verklaarbaar is, is dat het niveau van de dienstverlening in de beleving van de inwoners is verminderd. Wellicht ligt dit aan de korte periode van drie jaar na de herindeling waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De onderzoekers pleiten daarom voor een nieuw onderzoek over twee à drie jaar, omdat dan zichtbaar is wat de gevolgen zijn van het ingezette beleid van de gemeente.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.