Súdwest-Fryslân geeft krachtige voorzet duurzaamheid

Súdwest-Fryslân wil een voorbeeld zijn voor de eigen inwoners bij de overgang naar een duurzame en circulaire samenleving. Het college van burgemeester en wethouders geeft hiertoe een krachtige voorzet met de presentatie van de Agenda Duurzame Ontwikkeling.

“Daarin staan diverse ambities die als kader dienen voor de komende jaren”, zegt wethouder Erik Faber, portefeuillehouder duurzaamheid. “Variërend van ‘in 2030 alle woningen energieneutraal’ tot het drastisch verminderen van het fossiel energieverbruik in verschillende bedrijfstakken. En van verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark tot ‘alle festivals en evenementen afvalvrij’.”

Aardgasvrij
De grootste opgave is het gasloos maken van de 37.000 woningen in de gemeente, zegt Faber. “De regering in Den Haag heeft de druk onlangs opgevoerd door alle gemeenten te verplichten uiterlijk in 2021 een plan van aanpak te hebben hoe ze wijken en dorpen aardgasvrij willen maken.”

Deze urgentie past bij de ambities van Súdwest-Fryslân, zegt Faber. “Maar de gemeente kan het niet alleen. We moeten het samen doen met de inwoners. We zijn een bijzondere gemeente met maar liefst 89 kernen. Dat vraagt om maatwerk, want het ene dorp is het andere niet, en ook tussen wijken kunnen de verschillen groot zijn.”

Op dit moment ontplooien al veel boeren, energiecoöperaties, ondernemers en individuele burgers initiatieven op het gebied  van duurzaamheid. “Zij zijn goed op weg”, oordeelt Faber. “Het is nu aan ons om deze initiatieven te versterken, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk overbodige hindernissen weg te nemen.”

Vijf onderdelen
De Agenda Duurzame Ontwikkeling richt zich op vijf specifieke onderdelen: ‘anders wonen’, ‘anders van A naar B’, ‘anders produceren’, ‘anders energie opwekken’ en ‘wat kan de gemeente zelf anders doen’. De Agenda wordt in juli aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt ook duidelijk wat de komende tijd de hoogste prioriteit heeft.

“Dat elektrisch autorijden de toekomst heeft, is niet zo moeilijk te voorspellen”, zegt Faber. “Dan is het ook logisch dat het aantal laadpalen in de gemeente fors omhoog moet. In 2017 stonden er 71 geregistreerd. Dat moet naar ten minste 500 in 2022.”

Een andere ambitie is om al het groepsvervoer in 2022 op hernieuwbare energie te laten rijden. Faber: “Natuurlijk willen we ook andere vormen van duurzamer vervoer stimuleren, zoals het gebruik van deelauto’s en het bevorderen van het fietsverkeer.”

Mooie cijfers
Bij de opwekking van schone energie laat Súdwest-Fryslân verhoudingsgewijs nu al mooie cijfers zien: met 11,1 procent duurzaam opgewekt in 2015 lag de gemeente boven het provinciale (8,5 procent) en landelijke gemiddelde (5,5 procent). “De ambitie is om in 2020 de eerste energie-neutrale kern te presenteren”, zegt Faber. “Daarvoor is Heeg in beeld, omdat daar al veel initiatieven zijn op het gebied van duurzaamheid. En omdat daar verkenningen zijn om thermische energie uit oppervlaktewater te gebruiken in een lokaal warmtenet.”

Landbouwsector
Bijzondere aandacht binnen ‘anders produceren’ is er voor de landbouwsector. “Daarvoor is een eigen agenda in voorbereiding”, zegt Faber. “Binnen de landbouw speelt de vraag hoe biodiversiteit, natuur en landschap voldoende in balans gebracht kunnen worden met het economisch belang.” Dat hiermee grote investeringen zijn gemoeid is zonneklaar. “Verduurzaming is echter ook een stimulans voor de lokale en regionale economie en kan Súdwest-Fryslân toeristisch aantrekkelijker maken”, zegt Faber.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.