Súdwest-Fryslân geeft goede voorbeeld op social return

De gemeente Súdwest-Fryslân ligt op koers bij het creëren van extra werkgelegenheid, werkervaringsplekken en het verbeteren van arbeidsparticipatie.

Dit is onderdeel van de social return-aanpak. Súdwest-Fryslân stelt social return-eisen bij aanbestedingen. Inschrijvers moeten ten minste 2 procent van de totale opdrachtwaarde voor social return reserveren. De gemeente toont zelf het goede voorbeeld door stage- en werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen.

Wethouder Stella van Gent: “Mensen doen bij ons relevantie werkervaring op. Hiermee vergroten we samen de kans op regulier werk en voorkomen we dat mensen langer dan nodig is een uitkering hebben.”

Social return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de maatschappij’ en wordt ingezet voor alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geldt ook voor specifieke groepen zoals jongeren, ouderen, werkzoekenden zonder startkwalificatie en herintredende vrouwen.

“It is wichtich dat wurkjouwers harren ferantwurdlikheidnimme as it giet om social return. It is goed dat de gemeente hjirmeiit goede foarbyld jout”, zegt wethouder Durk Stoker.

In totaal hebben 174 werkzoekenden werk gedaan voor de gemeente in de periode 1 februari 2016 tot 1 februari 2017. Het gaat om onder anderen stagiairs (41), mensen met een werkervaringsplek (28),  werkzoekenden in de WWB, WSW, Wia, WW, Wajong en reclassering. Het aantal vaste aanstellingen aan het einde van de periode: 45.

De gemeente zorgt ook voor garantiebanen. Voor 2026 moeten er binnen Súdwest-Fryslân 27 nieuwe garantiebanen gecreëerd zijn. Ook hier ligt de gemeente op koers met zeven garantiebanen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.