Súdwest-Fryslân en Littenseradiel compenseren zorgkosten

De Friesland Zorgverzekeraar en gemeente Súdwest-Fryslân hebben een afspraak gemaakt waardoor kwetsbare inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân vanaf 1 januari 2015 minder betalen voor meer zorg.

De bestaande collectieve zorgverzekering minima AV Frieso wordt uitgebreid met meer en hogere vergoedingen van zorgkosten. Vanaf 1 januari 2015 is de AV Frieso toegankelijk voor een grote groep inwoners.

Ook voor chronisch zieken en gehandicapten.

Inwoners met een chronische ziekte of beperking kunnen hun zorgkosten vergoed krijgen via de gemeentelijke zorgverzekering. De zorgverzekering AV Frieso is speciaal uitgebreid voor veel voorkomende meerkosten van inwoners met hoge zorgkosten.

Wat verandert er?

Per 1 januari 2015 kunnen inwoners van beide gemeenten met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum gebruik maken van de collectieve zorgverzekering AV Frieso. Ook gaan inwoners minder betalen per maand. In 2014 was het bedrag € 121,97 per maand, in 2015 wordt dit € 115,73. Hiervoor krijgt men een uitgebreider pakket. Dit komt door een afspraak over extra korting en doordat de gemeente meebetaalt in de premie.

Wethouder Sjoerd Tolsma van Súdwest-Fryslân: “De nieuwe afspraak over de collectieve zorgverzekering AV Frieso komt op het juiste moment. Omdat het Rijk in 2014 is gestopt met het meebetalen aan zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten is er sprake van een steeds grotere groep mensen die de zorgkosten zelf financieel niet op kan vangen. Door de nieuwe afspraken kan een grotere groep inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering. Het is een goed financieel vangnet.”

Eenvoudig aanmelden.

Aanmelden kan eenvoudig via de website www.gezondverzekerd.nl, of neem contact op met de gemeente.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.