Súdwest-Fryslân en Groningen ondertekenen intentieverklaring LHBT-veiligheid

Wethouder Gea Akkerman – Wielinga (Súdwest-Fryslân) en wethouder Mattias Gijsbertsen (Groningen) ondertekenen op dinsdag 17 mei namens beide gemeenten de intentieverklaring ‘Alliantie LHBT-veiligheid Noord-Nederland’.

Daarin staat hoe de deelnemers blijven werken aan de veiligheid en weerbaarheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT).

De andere ondertekenaars zijn COC Groningen/Drenthe, Platform LGTB Groningen, Discriminatie Meldpunt Groningen, antidiscriminatievoorziening Tumba en COC Friesland. De deelnemers stelden eerder met het Rijk een intentieverklaring op. Daarin spraken ze af om een succesvolle aanpak te ontwikkelen rondom vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen de doelgroepen. Ook willen ze het gevoel van veiligheid en weerbaarheid onder LHBT’ers vergroten op het werk, op straat, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Symbolisch
De verklaring die de deelnemers in mei ondertekenen heeft een sterke symbolische waarde. Het laat zien dat in Súdwest-Fryslânen Groningen geen ruimte is voor discriminatie van en geweld tegen LHTB’ers. Deze verklaring onderstreept de samenwerking tussen de ondertekenaars.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *