Subsidieregeling Musea en Kunstinfra zorgt voor kwaliteitsimpuls

De nieuwe, vierjarige subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur heeft voor meer kwaliteit in de culturele sector gezorgd. Dat blijkt uit de evaluatie van deze regeling die afgelopen woensdag aangeboden werd aan Provinciale Staten en aan het veld. De subsidieregeling draagt bij aan de beleidsambities op het gebied van cultuur in Nij Poadium (2021-2024).

De onderzoekers van Sira hebben voor de evaluatie in het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met verschillende mensen die bij het ontwerpen en uitvoeren van de regeling betrokken zijn geweest.

Om de werking van de regeling in de praktijk te evalueren, voerden zij ook gesprekken met aanvragers. Op 21 april 2022 deden de culturele instellingen tijdens een werksessie een aantal verbetersuggesties voor de regeling. Sira heeft een aantal van die suggesties verder uitgewerkt als aanbevelingen voor de toekomst.

Het onderzoeksrapport dat werd gepresenteerd, bevat zowel een terugblik op de huidige situatie als een blik vooruit. De belangrijkste conclusie is dat de regeling de gewenste vernieuwing heeft gebracht. Door de regeling samen met de doelgroep voor te bereiden en de inhoudelijke beoordeling van vragen in handen te geven van een onafhankelijke adviescommissie, kon er een goede afweging worden gemaakt tussen grote en kleine, oude en nieuwe instellingen. Samen dragen deze instellingen bij aan de maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen van de provincie Fryslân.

Er zijn ook verbeterpunten. Zo moest er een gelijkblijvend budget verdeeld worden over meer organisaties. Dat stelde de adviescommissies voor ‘een duivels dilemma’ waardoor aanvragers een lager of geen bedrag toegekend kregen. Op verzoek van Provinciale Staten zijn daarom aanvullende middelen vrijgemaakt.

Een ander verbeterpunt is het uitvoeringsproces. Zo vond het merendeel van de aanvragers het niet duidelijk genoeg wat de rolverdeling was tussen de adviescommissie en de provincie, en hoe de verschillende beoordelingscriteria zijn gewogen. De evaluatie werd uitgevoerd door Sira Consulting.

Bron: Provincie Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.