Subsidie voor Windpark Fryslân toegekend

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de door Windpark Fryslân aangevraagde SDE+-subsidie  toegekend.

Het gaat om een bedrag van 1,5 miljard euro uit de gelden die beschikbaar waren in de eerste ronde van de SDE+-subsidietoekenning van 2017. De toegekende subsidie wordt niet meteen uitgekeerd, maar is een garantie, die wordt afgegeven om het nadelige verschil tussen de kostprijs van de windenergie en de marktprijs te compenseren. Bij een hoge energieprijs kan de subsidie zelfs helemaal komen te vervallen.

Windpark Fryslân heeft subsidie aangevraagd binnen de SDE+-categorie wind in meer, waarvoor een maximum tarief gold van 10,4 ct per kWh. Dankzij voortschrijdende technologie en lagere marktprijzen voor equipment heeft Windpark Fryslân kunnen inschrijven voor 9,5ct per kWh.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *