Subsidie voor historische parken in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân krijgt 185.000 euro subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het onderhoud van het Julianapark in Bolsward en het Wilhelminapark in Sneek. Dit geld is bedoeld voor het in stand houden van beide parken.

Beide volksparken zijn tot nu toe bijzonder goed bewaard gebleven. Veel structuren, elementen en beplanting van het oorspronkelijke ontwerp zijn nog aanwezig. Om dit zo te houden blijft goed onderhoud nodig. Zo kunnen we ook duurdere restauraties voorkomen. Voor beide Rijksparken is een plan gemaakt door Copijn Tuin –en Landschapsarchitecten. Medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân onderhouden samen met het werkvoorzieningsschap Empatec de Stadsparken.

Wethouder Durk Stoker over deze subsidie: “Ik fyn it geweldich dat ús minsken fan it Grienbeheer it foar elkoar krigen ha om een moaie subsydzje binnen te heljen. Op dizze wize kinne wy ek de kommende jierren dizze twa bysûndere parken goed op oarder hâlde.”

Julianapark Bolsward (1913)
Het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis schonken in 1913 het Julianapark aan de
Gemeente Bolsward ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van
de Franse overheersing. Het park werd aangelegd door firma Wybren Krijns & Co uit
Joure en ontworpen door haar tuinarchitect M. Meijer.

Wilhelminapark Sneek (1898)
Het Old Burger Weeshuis gaf in 1897 opdracht om een volkspark aan te leggen aan de westkant het centrum van Sneek. Dit Wilhelminapark werd door Gerrit Vlaskamp
ontworpen in de laat-landschappelijke stijl met verschillende bijzondere tuin-elementen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.