Subsidie voor fietssimulator moet leiden tot hogere fietsveiligheid

Voor het ontwikkelen van een fietssimulator krijgt de Verkeerspsychologiegroep van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) subsidie van de provincie Fryslân. De fietssimulator maakt het mogelijk om in een veilige omgeving onderzoek te doen naar fietsgedrag in complexe verkeerssituaties.

De onderzoeksresultaten zullen belangrijke input leveren voor de verhoging van de fietsveiligheid in Fryslân en Nederland. De laatste jaren is het aantal ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken flink toegenomen, waardoor de urgentie groot is om passende maatregelen te treffen. Het gaat om een subsidie van bijna 500.000 euro.

‘De simulator kan helpen om ongevallen te voorkomen’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ‘Met de groei van het aantal oudere fietsers in het verkeer neemt het risico op ongevallen toe. Wij nemen ook hun verkeersveiligheid heel serieus. Ook Provinciale Staten vragen aandacht voor deze doelgroep. Deze subsidie zal bijdragen aan een hogere fietsveiligheid. Het is daarom bijzonder goed besteed geld.’

Project ontwikkeling fietssimulator

De ontwikkeling van een fietssimulator bestaat uit drie fasen: verkenning en voorbereiding van het ontwerp, realisatie en toepassing. Met de toekenning van de subsidie kan het project op 1 november te starten. Eind 2024 moet de fietssimulator klaar zijn. Het project is een samenwerking tussen de RUG en de Technische Universiteit (TU) Delft.

Toekomst

Naast dat het aantal ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken flink is toegenomen, zijn er ook zorgen over de toekomst. Dit blijkt uit een toekomstverkenning verkeersveiligheid van de SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.

Zo wordt er een grote toename van verkeersdoden of ernstige verkeersgewonden verwacht bij onder andere fietsers, relatief sterk bij fietsongevallen zonder betrokkenheid van een motorvoertuig. Het hogere aantal ernstig verkeersgewonden onder oudere fietsers (65+) vindt zijn basis in de vergrijzing van de bevolking en het aandeel – relatief kwetsbare – fietsende 80-plussers in 2040.

Blijven fietsen is gezond, maar het is belangrijk dat ongevallen voorkomen worden. De simulator zal in belangrijke mate bijdragen aan kennis hoe ongevallen voorkomen kunnen worden.

 

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.