Storing straatverlichting Bolsward voorbij (update)

Donderdag avond was er een storing in de straatverlichting in een groot deel van Bolsward en Friesland

Maar niet alle straatlantaarns stonden uit. Een deel bleef gewoon branden.

Ook in Schraard , Makkum, Workum, Hindelopen en Sneek  doet de straatverlichting het niet overal. Dat betekent dat het echt donker is en hierdoor is het advies goed uit te kijken in het verkeer.

Update: Omstreeks 19.40 uur was de stroomstoring in Bolsward verholpen

Gevelverlichting en straatverlichting op de Appelmarkt brandt wel, op de Markstraat niet.