Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Bolsward, Laad en Zaad 5 het uitbreiden van de paardenrijhal in strijd met het bestemmingsplan

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Bolsward, Laad en Zaad 5 het uitbreiden van de paardenrijhal in strijd met het bestemmingsplan.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo:Bolsward, Laad en Zaad 5 UV20170186 het uitbreiden van de paardenrijhal in strijd met het bestemmingsplan (datum verzending brief / besluit: 16-4-2019) InzageDe aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 7 juni 2019 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.U kunt de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing als pdf-bestand downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.Bent u het niet eens met dit besluit?Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Om uw beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u zienswijzen hebben ingediend en reageren binnen voornoemde termijn.In uw beroepschrift moet het volgende staan:uw naam en adresde datum het besluit waartegen u in beroep gaatde redenen waarom u in beroep gaatuw handtekeningStuur uw brief naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGENU kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2019.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2019-23683

Gerelateerde berichten