Vaststelling wijzigingsplan De Wymerts 3 Bolsward, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling wijzigingsplan De Wymerts 3 Bolsward, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben op 28 augustus 2018 het wijzigingsplan De wymerts 3 Bolsward vastgesteld. Zij maken daarom bekend dat dit wijzigingsplan ter inzage ligt.Wat houdt dit wijzigingsplan in?In het bedrijfspand De Wymerts 3 te Bolsward wil zich een schildersbedrijf vestigen. De regels van het bestemmingsplan Bolsward-Kom zijn van toepassing met de bestemming bedrijventerrein 2. Er doet zich in dit geval een bijzondere situatie voor, in die zin dat op het pand twee verschillende milieuzones van toepassing zijn. In een deel van het pand, dat deel uit maakt van zone B, zijn bedrijven toegestaan binnen de milieucategorie 1 en 2. In het andere deel van het pand zijn bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 3. Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat bedrijven kunnen worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2. Daar wordt in deze situatie aan voldaan.Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u inzien vanaf 21 september 2018 tot en met 1 november 2018. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek. Tevens is het plan beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHoe kunt u reageren?Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.Wie kan beroep indienen?1.belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij het college tegen het ontwerpplan;2.belanghebbenden die aantonen dat zij niet in staat waren een zienswijze bij het college in te dienen.U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.Het wijzigingsplan is geldig vanaf 2 november 2018. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2018.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2018-53509

Gerelateerde berichten