Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, De Marne naast nr. 229, het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de milieucategorie van het bedrijf

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, De Marne naast nr. 229, het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de milieucategorie van het bedrijf.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:Bolsward, De Marne naast nr. 229, UV20170807 het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de milieucategorie van het bedrijf (3 november 2017) InzageDe aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 11 mei 2018 2018 tot en met woensdag 20 juni 2018 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen de 6 weken na bekendmaking (zie de hierboven genoemde termijn).U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2018.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2018-26926

Gerelateerde berichten