Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Snekerstraat 9 te Bolsward, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Snekerstraat 9 te Bolsward, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo: Bolsward, Snekerstraat 9, het realiseren van een supermarkt met in- en uitrit in strijd met het bestemmingsplan (UV20140802)InzageDe aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ter inzage bij de gemeenteloketten.Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer van de ontwerp-omgevingsvergunning is: NL.IMRO.1900.UV20140802-ontwZienswijzenTijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2017.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2017-36881

Gerelateerde berichten