Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, De Greiden, De Dammen en De Bunders te Bolsward, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, De Greiden, De Dammen en De Bunders te Bolsward, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voor de volgende aanvragen een omgevingsvergunning hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo: • Bolsward, De Greiden 2, 4, 6, 8, 10 en 12, De Dammen 17, 19, 21, 23 en 23A, De Bunders 7, 9, 11, 13, 15 en 17, het realiseren van 17 woningen en aanleggen van inritten, (UV20140315) De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 december 2014 tot en met 15 januari 2015 ter inzage bij de gemeenteloketten. U kunt de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing als pdf-bestand downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Let erop dat u reageert binnen de termijn van inzage. In uw beroepschrift moet het volgende staan: • uw naam en adres • de datum • het besluit waartegen u in beroep gaat • de redenen waarom u in beroep gaat • uw handtekening Stuur uw brief naar: Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGEN U kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2014.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2014-34209

Gerelateerde berichten