Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Snekerweg 6 te Bolsward, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Snekerweg 6 te Bolsward, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo: • Bolsward, Snekerweg 6, het uitbreiden van de stal en het verplaatsen van de mestzak (UV20130623) De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 ter inzage bij de gemeenteloketten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 0515-489000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2014.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2014-10105

Gerelateerde berichten